Komplexní účetní služby


Součástí našich aktivit je nabídka kompletního účetního servisu, můžeme vám nabídnout následující služby:

  • daňová evidence
  • podvojné účetnictví
  • mzdová a personální agenda
  • daňové poradenství

Další oblast nabízených služeb se týká ekonomických záležitostí vycházející z dlouhodobých ekonomických zkušeností při spolupráci s firmami působící na českém trhu se zahraniční účastí.

V těchto případech kromě standardního účetnictví, nabízíme i další související aktivity, mezi které patří:

  • nastavení reportingu pro zahraniční i tuzemský management (C-Level)
  • tvorba a aktualizace finančních analýz: cash-flow, budgety, forecast, ad-hock analýzy

Zároveň Vám pomůžeme implementovat nový účetní či ekonomický systém a migrovat účetní data ve vaší společnosti.

Naší specializací je vedení účetnictví na více účtových osnovách, což je velmi častým požadavkem českých firem se zahraniční účastí.
Můžeme vám pomoci s lokalizací zahraničních účtových osnov, tak aby splňovaly českou legislativu.

Kromě zkušeností s vedením takového účetnictví, hlavně pomáháme zajistit účetní procesy v těchto firmách, aby si společnosti mohly vést účetnictví s využitím vlastních zdrojů.