FAQ


Jsme zahraniční firma působící v ČR. Můžete zajišťovat účetnictví nejen podle české daňové osnovy, ale i podle osnovy účetnictví země, kde sídlí mateřská firma?

Ano, v minulosti jsme několikrát řešili podobné požadavky zákazníka, včetně reportingu pro management mateřské firmy.


Máme zájem koupit společnost na výrobu prefabrikátů a ověřit si jejich ekonomickou kondici. Co nám můžete nabídnout?

V této oblasti zajištujeme due diligence, na jehož základě poskytneme potencionálnímu kupci aktuální vyhodnocení současného stavu. Součástí naší práce je i vypracování střednědobého ekonomického výhledu pro daný podnikatelský subjekt.


Banka nám neposkytla zatím finanční podnikatelský úvěr a požaduje pro jeho zajištění externí zdroje. Jaké máte možnosti v této oblasti?

Jsme schopni zajistit externí zdroje financování po dohodě s partnerem. Vzhledem k diskrétnosti vám informace zašleme emailem (info@aabs.cz)